چگونه می توان  فضایی ایجاد نمود که در آن سالم زیست؟


قبلا نان و نمک  یک غذا و خورشت محسوب می شده ولی حالا ما انواع و اقسام غذاها را در سفره  میگذاریم و عنوان غذا نمی دهیم ..نان -سبزی- ماست -نمک وسالاد در سفره هست و باز هم می گوییم صبر کنید غذا را بیاورند ! 

سعی کنیم کسانی را که در مسیر دنیا تند می روند منفعل کنیم و حداقل نتیجه ای که می گیریم آن است که خودمان آزاد می شویم  و دیگر نقشه نمی کشم که چگونه سفره ای بیندازیم .تا دیگران بدشان نیاید. 


باور کنید علت اینکه گرانی مردم را خیلی اذیت می کند آن است که زندگی گرانی دارند .همین الان عده ای هستند که با وجود گرانی زندگی سختی ندارند  و هر چند وضع مالی خوبی ندارند .به دلیل اینکه زندگی تجملی و چشم و هم چشمی نداشته و حرف مردم برای آنها مهم نیست.بعضی ها چیزهای عجیب و غریبی تهیه می کنند و( پز) می دهند..


مثلا پرتقال بدون هسته می خرند و آنرا به رخ بقیه می کشند و می گویند:دنیا را آب ببرد فلانی را خواب می برد..

می گویم اگر خواب این است که انسان نداند پرتقال بدون هسته هم وجود دارد  و قیمت آن چقدر است پس بگذارید که او را ببرد.


عید نوروز آجیل گران می شود می گوییم چه خاکی بر سرمان بریزیم ؟چون خجالت می کشیم جلوی مهمان آجیل نگذاریم..


حرف من این است مگر قرار نیست آدم مسلمان آزادانه نفس بکشد ؟

اگر من از کسی که علنا کار حرامی را انجام می دهد نپرسم که این چه وضعی است او از من می پرسد تو چرا اینقدر خودت را به احکام دین مقید کرده ای..


ما باید سایه ها را از روی ذهن و قلبمان برداریم .