برای هر چیزی زمان خاصی وجود دارد


برای هر کاری در زیر آسمان آبی ,زمانی مشخص هست


زمانی برای زاده شدن ,زمانی برای مردن


زمانی برای کاشتن,زمانی برای ریشه کن ساختن 


زمانی برای گریستن ,زمانی برای خندیدن


زمانی برای سکوت,زمانی برای سخن گفتن


و.......


_________________________________________________

______________________________________

______________________
برچسب‌ها: زمان، سکوت، سخن گفتن
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

 سلامخورشید   بیدار است

یک بار دیگر خورشید با نور و گرمای خود به ما برکت بخشیده

تاریکی محو شده

و روز دیگری از زندگی آغاز شد..


برچسب‌ها: خورشیدبیدار، تاریکی
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیمعید است و هوا شمیم جنت دارد


نام خوش مصطفی حلاوت داردبا عطر گل محمدی و صلوات


این محفل ما عجب طراوت دارد
****************************


عید سعید غدیر خم مبارک باد


****************************

******************

*******با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیممهدی آخر زمان آید به دوران غم مخور


کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخوریا صاحب الزمان


بی حضورش چند روزی  دور گردون گر گذشت 


دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخورهان مشو نومید!چون واقف نه ای ز اسرار غیب


باشد اندر پرده حکمت های پنهان غم مخور


چون امید وصل او هر لحظه هست و ممکن است


در فراقش صبر کن !با درد هجران غم مخور

ملا محسن فیض کاشانی 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

خیلی چاق بود .پای تخته که می رفت کلاس پر میشد از نجوا ....


تخته را که پاک می کرد بچه ها ریسه می رفتند 


و او با صورت گوشتالو و مهربانش فقط لبخند می زد...


آنروز معلم با تانی وارد کلاس شد .کلاس غلغله بود.


یکی می گفت:خانم اجازه!؟گلابی بازم دیر کرد 


وشلیک خنده کلاس را پرکرد...


معلم برگشت چشمانش پر از اشک بود .


آرام و بی صدا آگهی ترحیم را بر سینه ی سرد دیوار چسباند ..


لحظاتی بعد صدای گریه دسته جمعی بچه ها در فضا پیچید


و جای خالی اورا هیچکس پر نکرد...


برچسب‌ها: چاقی، مسخره کردن
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم