سلامخورشید   بیدار است

یک بار دیگر خورشید با نور و گرمای خود به ما برکت بخشیده

تاریکی محو شده

و روز دیگری از زندگی آغاز شد..


برچسب‌ها: خورشیدبیدار، تاریکی