X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانیمهدی آخر زمان آید به دوران غم مخور


کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخوریا صاحب الزمان


بی حضورش چند روزی  دور گردون گر گذشت 


دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخورهان مشو نومید!چون واقف نه ای ز اسرار غیب


باشد اندر پرده حکمت های پنهان غم مخور


چون امید وصل او هر لحظه هست و ممکن است


در فراقش صبر کن !با درد هجران غم مخور

ملا محسن فیض کاشانی