رمضان است و ماه مهمانی خدا یادمان نرود


 در این روزهای عزیز برای سلامتی بیماران ,  خوشبختی


 و عاقبت به خیری هم دعا کنیم .. دعا کنیم  چرا که دعای ما  در حق دیگران مستجاب خواهد شدیادم باشد که 


این ماه فقط ,ماه نخوردن نیست بلکه ماه  خود ساختن است


التـــــــــــماس دعــــــــــــای فـــــــــــــــــــراوان