X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانیاز غم دوست در این میکده فریاد کشم


دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم


داد و بی داد که در محفل ما رندی نیست


که برش شکوه برم، داد ز بیداد کشم


شادیم داد ، غمم داد و جفا داد و وفا


باصفا منت آن را که به من داد کشم


عاشقم ، عاشق روی تو ، نه چیز دگری


بار هجران و وصالت به دل شاد ،کشم


در غمت ای گل شاداب  من ، ای خسرو من


جور مجنون ببرم ، تیشه فرهاد کشم


مُردم از زندگی بی تو که با من هستی


طرفه سرّی است که باید برِ استاد کشم


سال ها می گذرد ، حادثه ها می آید


انتظار فرج از نیمه خرداد کشم


امام خمینی (ره)امام به همه فهماند که انسان کامل شدن,علی وار زیستن 


و تا نزدیکی مرزهای عصمت پیش رفتن افسانه نیست