X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

زنده بودن کافی نیست 


باید با عشق زندگی کنیم تا بفهمیم چقدر زندگی ساده ست .. زندگی نفسهای من و تو  است هر چقدر عمیقتر زندگی شیرین تر ...


  زندگی بستن یک چمدان است ..برای رفتن به سفری که علاوه بر خوشیها, سختیهایی هم دارد...


و یا به قول سهراب زندگی شستن یک بشقاب است  :)


به همین سادگی :)


پس چرا اینقدر سخت زندگی می کنیم ؟؟؟؟


زندگی برایمان از کندن کوه هم سختتر است...