آغاز مطلبم   با همان شعار همیشگی 


 (باخت ,مقدمه پیروزی ).


  


بارها شده که تا یک قدمی پیروزی رفته ایم و با کمی بی دقتی  و یا  گاهی با  بی عدالتی شکست خورده ایم..( البته اگر بهانه ای برای  کوتاهیمان نباشد)

 به جای اینکه حالم بد شود و از همه کناره بگیرم 


 یادم باشد:


که  شکست مقدمه پیروزیست با شکست باید کسب تجربه کرد و بهتر شد


یادم باشد :


از شروع نترسم   و بدانم  آغاز هر کاری  سخترین مرحله است و  اگر باختم  از باخت نترسم و  آنقدر به حرکت ادامه دهم تا بهانه ای برای باختن نداشته باشم...


 مهم نیست چقدر کند حرکت می کنم مهم رفتن است..


و باز هم یادم نرود: 


که  با توکل بر خدا ,تلاش و صبر همه چیز ممکن می شود..


برچسب‌ها: شکست، مقدمه، پیروزی