X
تبلیغات
زولا


زندگی مانند زمینی است که تازه بر آن برف نشسته است.


تک تک گام ها نشان خواهد داد که کجا را برای راه رفتن انتخاب کرده ایم


و هرگز نمی توانیم جای گامهایمان را بپوشانیم.


صداقت


نیز بدین گونه است.ما یا صادق هستیم یا نیستیم


هیچ راه میانه ای  وجود ندارد.


هیچ صداقت نسبی وجود ندارد.


بزرگان راجع به شعار بالا صحبت نمی کنند


بلکه در زندگی به آن عمل می نمایند.