X
تبلیغات
زولا


مردی از دست روزگار سخت می نالید.


 پیش استادی رفت و برای رفع غم و رنج خود راهی خواست.


استاد لیوان آب نمکی را به خورد او داد و از مزه اش پرسید؟


آن مرد آب را به بیرون از دهان ریخت و گفت: خیلی شور و غیر قابل تحمل است.


استاد وی را کنار دریا برده و به وی گفت همان مقدار اب بنوشد و بعد از مزه اش پرسید؟


مرد گفت: ...خوب است و می توان تحمل کرد.


استاد گفت شوری آب همان سختی های زندگی است.


 شوری این دو آب یکی ولی ظرفشان متفاوت بود.


 سختی و رنج دنیا همیشه ثابت است و این ظرفیت ماست که مزه آنرا تعین می کند


 پس وقتی در رنج هستی بهترین کار بالا بردن ظرفیت و درک خود از مسائل است.