X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانیروزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند


روز دارد و شب دارد


روشنی دارد و تاریکی داردکم دارد و بیش دارد


دیگر چیزی از زمستان نمانده تمام می شود و بهار می آید