X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

زندگی وقت کمی بود و نمی دانستیم


همه ی عمر دمی بود و نمی دانستیم


حسرت رد شدن   ثانیه های کوچک


فرصت مغتنمی بود و نمی دانستیم


تشنه لب عمر  به سر رفت و به قول سهراب


آب در یک قدمی بود و نمی دانستیم....
دنیا کوچیکه


روزا کوتاست


وقت تنگه


دلا خسته اند


حیفه روزا بیان و برن


به هم محبت نکنیم


حتی در حد یک سلام


یک لبخند و یک کلام…


سلام روزتون بخیر