یک بخشی که خودم  خیلی دوست دارم تو وبم :))))))))))


بخصوص بعد از تولد اگه نذارم تولد ناقص می مونه:))))))))))))))))


اینه که تشکر  و قدردانی فراوان   داشته باشم خدمت شما بزرگواران 


بزرگوارانی که اومدید و سر زدید و از همه مهم تر زحمت کشیدید


 و تبریک گفتین:))))))))))


طبیعتا هر رفتی آمدی داره ماهم باید جبران کنیم دیگه:))))))))))))


در اسرع وقت  سر میزنم :))))))))))))


 این هم تقدیم به شما خوبان