روزها از پی هم آمدند و رفتند تا به امروز رسید 


روزی که آغاز شدی  و اولین گام را از تحول به سمت ترقی پیمودی  24 دی وبلاگ ترقی یک ساله میشه:))))))))

 از نگاه  پر مهرتان سپاسگزارم  که با وبلاگ  ترقی


 از آمار  0 به 46400 تا به این لحظه همراه بودید..


و خدا را شاکرم که تا به امروز بودم و هستم


 و اگر عمری باشد به لطف خدا و نگاه شما ادامه خواهم داد..


این اولین پستی  بود که در تاریخ   24 دی 1393ثبت شد


 روزی که  ترقی با عنوان تحول آغاز شدشب و روزتون بخیر سلامت و شاد و پیروز باشید