X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی گاهی غمگینم گاهی شاد و این یعنی زندگی


اگر در مقابل سختیها و غمها بایستم پیروزم


 و اگر جا بزنم بازنده


ولی یادم باشد ناامید نشوم و دوباره آغاز کنم 


زندگی یعنی از دیروز درس بگیرم و امروز درس پس بدهم


زندگی یعنی امروز تلاش کنم و از دیروز بزرگتر شوم
برچسب‌ها: این، یعنی، زندگی، جابزنم، بازندم