X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

  • در داستانی آمده که مرغ و غاز حرفشان شد غاز گفت:نمی دانم چرا با اینکه تخم های ما بزرگتر و از لحاظ مواد غذایی مقوی ترند مردم بیشتر به سراغ تخم مرغ می روند!؟

  • مرغ گفت:ما قبل از تخم کردن کلی«قد قد»می کنیم تا دیگران به ما توجه کنند بعد هم که تخم گذاشتیم آنقدر به قدقدمان ادامه می دهیم تا همه متوجه شوند تخم گذاشته ایم ولی شما غازها یواشکی به گوشه ای می روید و تخم گذاشته پی کارتان می روید..مردم گول تبلیغات ما را می خورند و این است که تخم مرغ گران می شود!

  • حالا حکایت ما آدمیان هم همین است.

  • بعضی ها وقتی می خواهند سخن بگویندآنقدر مطلبشان را در بوق و کرنا می کنند که همه خیال می کنند واقعا مطلب مهمی است.
  • در برابر اینگونه افراد عده ای هستند که بدون سرو صدا با بی تکلفی نظراتشان را بیان می کنند و با وجودی که نظر اینها  مهمتر و عمیقتر است اما مردم قدر آن را نمی فهمند.

  •