X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
«اگر خواستی آزاد باشی باید فکر نکنی»


یعنی از فکر آزاد شوی و فقط در حال باشی نه در گذشته و نه در آینده 


چرا که فکر حاصل ماندن در گذشته و آینده است.


ما یا نگران آینده ایم و یا پشیمان از گذشته  


حال اگر فقط خدا در صحنه زندگی ما باشد 


آنطور که امام علی (ع)می فرمایند:


با اینکه کار و فعالیت می کنیم  اما اسیر کار و فعالیت نمی شویم


تنها دغدغه انجام دادن فرمان خداست 


این آزادی ثمره رفیق بودن با خداست


و آن بردگی 


تنفس مرگ آلودی است که زیر سایه سنگین رقابتهای دنیایی پدید آمده است