X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
من نیازمند توام  و تو بی نیاز از من


چرا که هرگز جز از سوی تو به خیر و نیکی دست نیافته ام 


و هرگز جز تو کسی بلاها و بدی ها را از من دور نداشته است


و در سامان دادن کارهای دنیا و آخرتم به کسی جز تو امید ندارم


خدایا!هر کس خود را برای رفتن به سوی خلق آماده می کند 


و توان و استعداد خویش را به کار می گیرد 


به امید این که از عطا وبخشش و جایزه او به نوایی برسد


اما من


همه آمادگی و توانم را به کار گرفته ام 


 به  این امید که از  عطا و بخشش و جایزه تو نوا گیرم