X
تبلیغات
زولا

کاروان  آزادی و آزادی آفرین و تاریخساز کربلا را اگر مدرسه سیار عشق ,مکتب فضیلت و مبارزه و دانشگاه انسانساز بنامیم سخنی به گزاف نگفته ایم .در واقع برای شناخت جایگاه ,نقش و اهمیت این کاروان و بلندی هدف و آثار و نتایج آن ,باید جایگاه,ارزش و آرمان خودِ"حماسه حسینی"را بشناسیم.


بی تردید الهام گرفتن از این درسهاست که مارا به پیمودن راه آنان یاری خواهد کرد نه بحث و گفتگو برسر این که  آیا منظور از اربعین نخست است یا اربعین دوم,یا امام حسین (ع)طفل سه ساله ای داشته یا نه و مانند اینها ..


مهم این است که بدانیم این کاروان چه کرد ؟


به ما چه آموخت؟


ماچه آموخته ایم ؟


و باید چه بکنیم؟...